Lương, H. G., & Đoàn, T. T. (2023). CĂN NGUYÊN GÂY NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MIỄN DỊCH HỌC, VI RÚT HỌC Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS THẤT BẠI VỚI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ARV BẬC 1. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6570