Nguyễn, T. T. T., & Lê, T. Đạt. (2023). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT DO BASEDOW BẰNG CHÂM CỨU. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6588