Đỗ , T. H., Nguyễn , Q. Q. ., Lê, T. H., Hà, T. P. D. ., Nguyễn , T. H. N., Lê, T. H. G., Lại , T. T. H. ., Tô, L. P. ., Vũ , M. L. ., Đoàn , V. N., & Nguyễn , T. H. G. . (2023). NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7134