Lê, N. T. U. ., & Nguyễn , T. N. M. . (2023). TỶ LỆ LẠM DỤNG RƯỢU BIA TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI KHOA THAM VẤN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7135