Nguyễn , Đình L. ., Nguyễn , T. T. ., Nguyễn , Q. ., & Phạm , Q. K. . (2023). TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7146