Nguyễn , T. H. H. ., Đỗ , T. Q., Nguyễn , T. T. H. ., Nguyễn , T. H. ., Trần , T. T. T. ., Trần , T. N. ., Phạm , T. T. ., & Bùi , K. L. . (2023). CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7153