Phạm , G. A. ., Nguyễn, T. P. ., Nguyễn, T. A. ., Trịnh , T. T. B. ., Trần , T. N. ., & Đỗ , T. T. . (2024). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8339