Lê, M. H., & Đỗ , T. S. . (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGẢ TRƯỚC PHÚC MẠC, SỬ DỤNG LƯỚI 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8340