Nguyễn, V. D. ., & Nguyễn, C. B. . (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 1/3 TRÊN BẰNG NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8349