Vũ , T. H. ., Trần , H. T. ., Nguyễn , A. T. ., Đặng , T. D. ., Nguyễn , T. ., Lê, T. L. ., & Nguyễn, T. Đạt . (2024). ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8350