Vũ , M. H. ., & Trần , H. T. . (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8351