Ân, T. H. A. ., Lý , H. P. ., Hồ , Y. B. ., Đặng , T. ., Nguyễn, Q. V. ., & Trần , P. D. T. . (2024). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8353