Lê, T. L. ., & Nguyễn , N. C. . (2024). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN TIỂU DƯỠNG CHẤP TỰ PHÁT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8368