Tô, H. M., Trần, H. T., Nguyễn, A. T., & Nguyễn, H. Q. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8479