Lưu, V. T., Đinh, D. H., Đào, T. D., Phùng, H. Đại, & Nguyễn, T. H. (2024). THỰC TRẠNG MẤT RĂNG VÀ NHU CẦU LÀM PHỤC HÌNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI KHOA RĂNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8487