Lê, T. N. D., Nguyễn, Q. A., Phạm, T. K. T., & Phạm, T. N. B. (2024). ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8494