Lê, Q. N., Nguyễn, X. K., & Dương, Q. H. (2024). NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+). Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8495