Đỗ, T. Đạt, Nguyễn, T. T. H., & Phan, T. H. T. (2024). NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ . Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8507