Lưu, V. T., Đỗ, T. T. H., Đinh, D. H., Nguyễn, T. M. H., & Phùng, H. Đại. (2024). TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8509