Nguyễn , T. N. ., Vũ , B. N., Vũ , T. L. ., & Trần , X. N. . (2024). KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8548