Đỗ , T. T. ., Kim , B. G. ., Phạm , B. D. ., Nguyễn , T. N., Lê, T. Q. T. ., Tạ , T. M. ., Nguyễn , T. T. T. ., Vũ , T. N. M. ., Trần , T. T. D. ., Lê, N. ., Phạm , T. H. T. ., & Nguyễn , T. T. T. . (2024). THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8550