Lê, Q. H. ., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , Q. H. ., & Nguyễn , V. B. H. . (2024). KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8551