Nguyễn , T. T. ., & Nguyễn , Q. T. . (2024). NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8557