Nguyễn , V. T. ., Ngô , Q. Đạt ., Nguyễn , H. T. ., & Nguyễn , H. N. T. . (2024). XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8558