Ngô , Đăng Q., Ngô , V. T. ., & Dương , Đình T. . (2024). KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8860