Tạ , T. H. T. ., Nguyễn , T. V. ., & Phạm , T. V. D. (2024). PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8864