Thiều, T. K., Nguyễn , V. T., Nguyễn , T. T. H., & Nguyễn , Q. A. (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8872