Bùi , T. H. G., & Mạc , D. H. . (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM RA VIỆN VÀ HIỆU QUẢ HỒI PHỤC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8876