Đỗ, T. M. T., Nguyễn , H. T. ., & Dương , K. T. . (2024). ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8890