Trần , N. D. ., Lê, T. K. D. ., Vũ , Q. T. ., Cao , V. T. ., & Đặng , V. T. . (2024). SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SCVO2 Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8922