Vũ, T. T., Dương, D. T., Phạm, Q. T., Nguyễn, V. D., & Trần, T. D. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HY SINH DÂY CHẰNG CHÉO SAU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9195