Nguyễn, T. M. T., & Nguyễn, P. T. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH THẬN NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9197