Trần, N. Ái N., Nguyễn, T. C. L., & Trần, T. V. H. (2024). KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KEM LIDOCAINE – PRILOCAINE 5% TRONG THỰC HIỆN THỦ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9204