Nguyễn, V. A., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. K. N., & Trần, T. T. T. (2024). TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9209