Lê, T. V., Lê, Q. H., Nguyễn, X. T., Quản, T. T., & Hoàng, T. L. (2024). BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA THAI PHỤ NHIỄM VIRUS HERPES SIMPLEX SINH TẠI KHOA SẢN NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9218