Bùi, T. N. T., Vũ, Đình H., Nguyễn, H. Q., Đào, N. M. H., Nguyễn, T. M., Nguyễn, Q. H., & Nguyễn, H. A. (2024). KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9564