Trần, P., & Ngô , Đức N. (2024). KẾT QUẢ ÁP DỤNG GÓI XỬ TRÍ SỚM (1-3 GIỜ) TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG, SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9569