Nguyễn, Đình H., Đặng, V. H., Nguyễn, B. H., Lê, K. T., Phạm, S. T., Bùi, N. H., & Nguyễn, T. T. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9576