Bùi, T. P. T., Nguyễn, T. H., Đặng, T. N. A., Vũ, T. P., Trịnh , T. H., & Tống, T. K. (2024). CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9583