Lương, T. Đạt, Nguyễn, T. Đạt, Trần, Q. L., Tạ, X. T., Nguyễn, S. C., & Thanh Tùng. (2024). NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9586