Đỗ, M. H., Vũ, V. C., Hoàng, H. Đức, Nguyễn, Đình Đức, & Lê, T. A. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOĀNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9604