Phạm, V. K., Trần, T. T. V., Nguyễn, V. A., Mai, Q. D., & Nguyễn, T. N. (2024). NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9612