Mai, T. Q., Đoàn, T. L., Phạm, V. Điệp, & Hoàng, Đình Âu. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9784