Nguyễn, V. P., Nguyễn, T. T., Đỗ, Đức M., Đoàn, L. V., Nguyễn, T. L., Phạm, V. A. Q., Ngô, Đức Q., & Nguyễn, V. Đạt. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9787