Trần, M. T., Ngô, T. T., & Võ , Q. M. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẮT DỊCH KÍNH BƠM SILICONE KẾT HỢP ĐAI CỦNG MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH TĂNG SINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9812