Lê, M. S., Nguyễn, V. P., Nguyễn, Q. H., Đoàn, L. V., Phạm, V. A. Q., Nguyễn, T. L., Ngô, Đức Q., & Nguyễn, V. Đạt. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9815