Lê, T. T. H., & Lê, D. L. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI VÀNH TAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9890