Lương, H. T., Đỗ, X. V., Dương, T. T. H., & Lê, V. Đạt. (2024). ĐẶC ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 28 TUẦN 0 NGÀY ĐẾN 33 TUẦN 6 NGÀY TẠI KHOA ĐẺ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022 . Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9905