Đinh, T. H., & Nguyễn, T. L. (2024). NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CỨNG KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG NĂM 2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9922