ĐẶNG, T. K.; NGUYỄN, V. Đạt; LÊ, M. S.; NGUYỄN, V. P.; NGUYỄN, T. L.; ĐOÀN, L. V.; NGÔ , Đức Q. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10216. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10216. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.